22 maart 2013

Iriscopie

Iriscopie is de kennis over de ‘landkaart’ van de iris van de ogen.

Ieder mens heeft een uniek oog. In het oog is veel te zien over het lichaam. Er zijn door iriscopisten kaarten van het oog gemaakt die alle organen en delen van het lichaam in het oog laten zien.
Om het oog nauwkeurig te kunnen bekijken wordt er gebruik gemaakt van een loep of irismicroscoop en (digitale) fotografie, waardoor het oog vergroot zichtbaar wordt.
Er wordt gekeken naar verandering van het normale verloop van de structuur van de iris, verandering van kleurpigment, pupilvervorming en veranderingen in het oogwit. Zo zo zijn sterke en zwakke plekken in het lichaam te herkennen.

Ieder orgaan is op zijn eigen manier in het oog gerangschikt. De tekens in de ogen laten een bepaald proces/beeld zien.  Of er een verstoring is die nu al voelbaar of merkbaar is wordt in een gesprek duidelijk.

De irisdiagnose is een hulpmiddel om tot een bredere diagnose te komen en niet een op zichzelf staand middel om een ziekte te diagnosticeren.
Vooral de constitutie (erfelijk) en/of diathese (verkregen), die zichtbaar zijn in het oog, geven zwakten in orgaanstelsels aan. Hieraan kun je zien in welke gebieden klachten zich over het algemeen zullen openbaren, informatie over de belasting van de afvalstoffen in het systeem en indicaties over vatbaarheid voor bepaalde ziektes en de reactie van het lichaam daarop.

In ons gesprek wordt wat ik in het oog zie met de bevindingen uit het gesprek in verband gebracht.